close

Behoud van karakteristieke beeld van militair hospitaal in Oostende

Architecten Groep III, Brugge

“Renovatie en nieuwbouw vormen harmonieus geheel.”
Groep III uit Brugge stond, onder masterplan van Beel & Achtergael, in voor de renovatie van de bestaande gebouwen van het vroegere militair hospitaal te Oostende. Dit gerenoveerde luik blijft duidelijk onderscheiden van de nieuwbouw, maar sluit er visueel wel nauw bij aan.

Waarom Terca Rodelands Rijnvorm en Koramic Vlaamse Pan 401 Natuurrood?
Het gebruik van steen en dakpan is in de eerste plaats ingegeven door esthetische overwegingen. Ze vormen een mooie eenheid. Aan de speci- fieke keuze van de textuur en de kleur van de gevelsteen ging echter een grondig overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed vooraf. Ook voor de restauratie van de oude stenen ging men zo nauwgezet mogelijk te werk.