close

Levendige sporttempel in Wilrijk

  • Materialen
  • Koramic Aleonard Groen geglazuurd in twee tinten
Compagnie-O architects, Joke Vermeulen & Francis Catteeuw, Gent

“Ruimtelijke autonomie binnen een natuurlijke context”
De Topsportschool in Wilrijk wil in eerste instantie een open karakter uitstralen. Er zijn lange gangen, doorzichten en zowel reflecterende als transparante oppervlak- tes die het toelaten om te observeren én geobserveerd te worden. De sculpturen betonnen sokkel met sportfaciliteiten geeft het gebouw ruimtelijke autonomie binnen een natuurlijke context. Bovenop de beton- nen sokkel ligt het schoolcomplex als een “draaischijf” voor educatie.

Waarom Koramic Aleonard Groen geglazuurd in twee tinten?
Met de tegelpannen wordt de groene omgeving naar binnen getrokken. De twee tinten groen maken van een doorgaans saaie spelersgang een levendig gegeven. Door de structuur, kleur, tactiliteit en reflectie ontstaat een geschubde wand, die in schril contrast staat met de lichamelijke roze kleur van aan- palende de kleedkamers.